Một số bài viết về việc học Toán, sưu tầm trên mạng

1. Trong phần trả lời của chủ đề này có một số đường dẫn rất hay http://math.stackexchange.com/questions/191770/what-are-some-good-math-specific-study-habits?newsletter=1&nlcode=67337|8634
2. http://sun.iwu.edu/~lstout/HowToStudy.html
3. http://students.berkeley.edu/apa/staff%20training%20and%20development/handouts/math_study_skills.html
4. Bài viết của Terence Tao http://terrytao.wordpress.com/career-advice/there%E2%80%99s-more-to-mathematics-than-rigour-and-proofs/ nói về 3 quá trình học Toán.
5. Một bài viết giải thích vì sao sách Toán thường nêu không nhiều lắm động cơ nghiên cứu http://mathoverflow.net/questions/13089/why-do-so-many-textbooks-have-so-much-technical-detail-and-so-little-enlightenmen Một câu nói hay là : chúng ta học để LÀM toán chứ không phải là học để BIẾT toán.
6. Kỹ năng học Toán http://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/studyskills/text.pdf tài liệu dành cho sinh viên năm thứ nhất ở đại học Cambridge.

This entry was posted in lời khuyên học toán. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s